VIMG_3241i utfører all type graving av grøfter for vann, overvann eller spillvann. Herunder legging av rør og setting av kummer og sandfang i «alle» dimensjoner. Vi gjør komplette aDSCF1161nlegg eller fornying av dårlige strekk alt etter ønske og behov. Våre grunnarbeidere har ADK 1 og erfaring fra en rekke utfordrende typer VA-anlegg.