Fjernvarme – Vi står for grunnarbeidene

Skal du har etablert fjernvarme og fjernvarmeanlegg? Både når det gjelder nyetablering av fjernvarme eller arbeider på eksisterende fjernvarmeanlegg er Huser Entreprenør det opplagte valget når det skal utføres grunnarbeider. Og årsaken er enkel. Vi har lang erfaring, avansert maskinpark og stor kompetanse – uansett hvor i landet etablering av fjernvarme trengs.

Når vi bistår med fjernvarme er alltid kunden i sentrum

Når vi utfører grunnarbeider innen fjernvarme og fjernvarmeanlegg, gjør vi det alltid med kunden i sentrum. Slik sikrer vi at kunden alltid blir fornøyd. Dessuten har vi stor faglig stolthet – noe som resulterer i høy kvalitet på alle våre grunnarbeider innen fjernvarme og fjernvarmeanlegg.

Våre tjenester for fjernvarme dekker hele landet

Overveier du etablering av fjernvarme i Kragerø, eller skal det utføres omfattende grunnarbeider i forbindelse med et anlegg for fjernvarme i Tromsø? Uansett hvor i landet behovet for fjernvarme er, stiller Huser Entreprenør AS sin ekspertise og sitt avanserte materiell til rådighet. I forbindelse med grunnarbeider for fjernvarme og fjernvarmeanlegg har vi i en lang årrekke sørget for fornøyde kunder over hele landet.

Våre kunder er i all hovedsak offentlige og private byggherrer, Statens Vegvesen, Kommuner og Jernbaneverket.