Tjenester

Våre kjerneområder er grunnarbeider, vegbygging, masseflytting. Arbeider med vann og avløp, planering og nydyrking. I tillegg har vi produksjon av matjord (vekstjord).