Vi utfører nydyrking av landbrukseiendom. De siste årene har vi hatt flere oppdrag på Hedmarken hvor flere har tatt opp igjen den gamle skikken med å bryte o16245005_10154046944815855_635491969_opp skog for å lage nytt landbruksareal. Ved hjelp av bulldosere skyver vi vekk vekstjorda, fjerner stubber og røtter før arealet planeres og vekstjorda skyves tilbake på det nye landbruksarealet. Det kan også legges dreneringer og bygges overvannsysteme tilpasset det enkelte tiltak.

Les mer om nydyrking på Landbruksdepartementets sider:

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/eiendom/nydyrking