Her har vi ansvaret for innkjøring av leire til produksjon i fabrikken som går 24t i døgnet hele året.

Fire bulldozere fra 24 tonn til 70 tonn brukes til blanding av leire samt planering av områdene leiren hentes ut fra. Disse områdene er til vanlig jordbruksområder. Transport av leire inn i fabrikken, foregår ved bruk av dumpere og lastebiler.

2002 Leca 11.9.2014 (8)