Anleggsveg/masseflytting, Vilbergmoen for OSL

Bygging av 1 km anleggsvei for OSL ved Vilbergmoen.

Arbeidene omfattet riving av 2 eneboliger, masseflytting av ca. 140 000 m3 grus. Nedsetting av 25 sandfangskummer med infiltrasjon. Asfaltering av vei.

Veien var tenkt som avlastningsvei for videre utbygging av hovedflyplassen på Gardermoen. Veien er senere blitt permanent og tilkoblet Blikkveien og Vilbergveien.