Utbedring og vedlikehold Hedmark Midt 1

For Statens vegvesen skal Huser Entreprenør AS gjøre forskjellige utbedring- og vedlikeholdstiltak på riks- og fylkesveger Hedmark. Kontrakten Hedmark midt 1 omfatter kommunene Stange, Løten, Hamar, Ringsaker, Elverum, Åmodt og Trysil. Kontrakten har ramme på inntil 50 mill. kr i 2017 og med likelydende opsjon for 2018.

 

Les om oss i Våre veier