Rv2/E16 Slomarka – Fulu, masseflytting for Veidekke

Ny Rv2/E16 Slomarka - Fulu, masseflytting for Veidekke.

Veidekke var hovedentreprenør på prosjektet med bygging av 9,5 km ny firefelts motorveg gjennom Sør-Odal kommune. Huser Entreprenør AS var med på masseflytting og vegbygging med dosere og dumpere. Vi utførte blant annet ripping og skyving av masser for opplasting der vegen går i skjæring gjennom en  ca. 500.000 m3 stor morenerygg. Vi bidro med utlegging og komprimering av skumglassgranulat til frostsikring, utlegging av maskinkult til forsterkningslag og noe tilbakelegging av matjord.