Fv. 173 Fosserud-Kryssutbedring

Arbeidene bestod i utbedring av stignings- og siktforhold på sidevegen fv. 257 ved at vegen ble hevet over en strekning på ca.125 m. Komplett rørgrøft for OV-ledning inkludert kumutvidelser, heving av eksisterende kummer til nivå for fylling. Forlenging og rehabilitering av eksisterende stikkrenne. Asfaltering av hele strekningen i etterkant.