IKEA – Ringsaker, grunnarbeidene for Peab september 2013 – oktober 2014

Grunnarbeider for Ikea varehus i Ringsaker kommune: masseflytting 90 000m3, oppbygging av kvalitetsfylling, VA-anlegg, fundamentering til bygg, oppbygging av vei/parkering og utomhus arbeider.

Les mer om utbyggingen av IKEA Furnes/Nydalen