Leca – Drift av leirfeltet og transport inn til fabrikk

På leirfeltet i Enebakk har vi arbeidene med uttak og transport av leire til produksjon hos Leca (Weber Saint-Gobain). Herifra forsynes fabrikken med all leire til produksjonen som går 24t i døgnet nær sagt hele året. Vi benytter bulldosere til blanding av rett forhold av leire. Leiren lastes deretter ut med gravemaskiner – noen ganger via dumpere – før transporten går på lastebil videre til fabrikken i Rælingen. Området er til vanlig et jordbruksområde og skal etter endt uttak tilbakeføres som dyrket mark.