Ny Fv. 169 Fjellsrud – Stensrud

Dette kontraktarbeidet omfatter bygging av ca. 1770m ny fylkesveg 169, omlegging av ca. 870m kommunale veger, bygging av ca. 3070m nye gang- og sykkelveger, omlegging av flere avkjørsler/adkomstveger samt 2 ny rundkjøringer med tilkobling til dagens rv.22 og f.169. Det omfattes også bygging av 2 nye plass-støpte betongkulverter for gang- og sykkelveg. I tillegg omfattes bygging av ny vegbelysning på hele strekningen og omlegging av eksisterende høyspent-, lavspent- og signalkabler for Hafslund og Telenor. Det skal bygges nytt rens- og overvannsanlegg langs hele strekningen og omlegging av eksisterende vann- og avløpssystem for Fet kommune og Dalen vannverk. Planlagt åpning var høsten 2020 men veien ble åpnet for trafikk fredag 3. juli 2020.

Les mer om åpningen av den nye fylkesveien her:

https://viken.no/tjenester/vei-og-kollektiv/aktuelt-om-vei-og-kollektiv/apnet-splitter-ny-fylkesvei-i-gan-pa-romerike.65283.aspx