Ny vannforsyning Herbergåsen

Prosjektet «ny vannforsyning Herbergåsen» var er en totalentreprise for Nes Kommune som ble ferdigstilt i august 2020

Det ble etablerte 2000 meter med 355 mm PE vannledning, 400 meter med 160 mm PE spillvann pumpeledning, 430 meter ny spillvannsledning og 430 meter overvannsledning med tilhørende kummer for vann/spillvann/overvann.

1200 meter med PE vannledning ble utført med styrt boring.