Nydyrking og Bakkeplanering

Helgøy og Nes på Hedmark, nydyrking av jordbruksarealer det vil si fjerning av stubber, røtter og stein. Avsluttes med planering og tilbakelegging av matjord.