Nytt boligfelt Ytre Enebakk -Råkenåsen

Vi har fått i oppdrag fra Vik Utvikling Enebakk AS til å etablere infrastruktur for et nytt tomteområde for bolig i Enebakk.

Det skal sprenges ut ca 15 000 m3 med fjell, Etableres 1300 meter med vei, 200 meter gangvei, nytt veilys, etablering av nytt VA anlegg og overvannsystem hvor det skal etableres 2 store Aquacell fordrøyningsmagasin på totalt 190m3 og et mindre fordrøyning i betong på 55m3 og det skal totalt ned ca 10 000 meter med rør i bakken.