Oppgradering av Tangenveien

 

Huser Entreprenør AS har i oppdrag for Enebakk kommune oppgradering av Tangenveien i Ytre Enebakk. Arbeidene består i sprengning og masseutskifting av ca. 600 meter eksisterende veg med tilhørende overvannssystem og kabelgrøft. Dagens veg vil få ny utforming og asfaltdekke. Det skal også bygges fortau med ny belysning langs strekningen.

Tiltaket vil øke trafikksikkerheten til spesielt myke trafikanter.