OSL Pfos renseanlegg

Arbeider ved Oslo Lufthavn, Gardermoen, for Avinor. Etablering av pumpeledninger og rørføringer for elektro. Nedsetting av brønnkummer, støp av betongplate for renseanlegg.