Referanseliste

2020

Ny vannforsyning Herbergåsen for Nes Kommune

Utvidelse av bil- og sykkelparkering på Eidsvoll Verk stasjon for Bane Nor

Etablering av sykkelparkering på Lindeberg stasjon for Bane Nor

2019 – 2020

Ny Fv. 169 Fjellsrud – Stensrud
Vannledning Fenstad Auto – Frilset for Nes Kommune

2019

GSV Fv.24 Borgen – X FV.285 med tilhørende kommunal VA del for SVV

2017 -2019

Hedmark Sør 1 og Hedmark Midt Utbedring- og vedlikeholdskontrakter for SVV

2017 – 2018

Reservevannsledning, Eidsvoll for Eidsvoll kommune

2016

Vedlikeholdstiltak Land/Hadeland for SVV

Rundkjøring RV 22 Nitteberg, Nitteberg Panorama AS

Planering av lagerplass for GLT-avfall i Hunndalen

Grunnarbeider for kornsiloanlegg, Kløfta

Grunnarbeid for bygg, Rudshøgda

Parkeringsplasser, ny adkomst og elektroarbeider for Moelven Wood på Eidsvoll Verk
2015 – 2016
Gang- og sykkelvei langs fv. 380 Bråteveien i Skedsmo for SVV

2015 – 2017

Nydyrking og bakkeplanering for flere kunder på Helgøya og Nes på Hedmark

2014 -2015

Kollektivfelt Ring 3 fra Manglerud til Bryn, oppgradering av Østensjøveienfor SVV

2013 – 2014

IKEA – Ringsaker, grunnarbeidene for Peab
2014

Fv. 173 Fosserud-Kryssutbedring
Fortau Energiveien på Jessheim, for Sulland Eiendom AS.
2012 – 2014

E16 Fulu – Slomarka – masseflytting for Veidekke

Anleggsveg/masseflytting, Vilbergmoen for OSL
2013 -2014

OSL Pfos renseanlegg
2012 – 2013

Miljøgate Bjørkelangen – og rundkjøring FV 115 for SVV
2013
Forberedende arbeider Eidsvoll vending for Jernbaneverket
E6 Hovinmoen Dal – Vegarbeid –Tettemasser for SVV

2012 – 2015

E6 Fellesprosjekt FB2 Veidekke, masseforflytting og planering

2012 – 2013

Grunnarbeider Frogner Trafostasjon for Statnett

2012

Vei Leca – Enebakk, bygging av anleggsveg for Leca fabrikker

SVV/Miljøgate Langset – miljøgate gang/sykkelveg samt rundkjøring i Minnesund sentrum

2011 – 2013

Masseflytting ny RV115 Askim for PEAB

2011 – 2012

Forberednings prosjekt for fellesprosjektet E6 Dovrebanen Ue for Implenia

2011

SVV/Rv.2. Rødkrysset/gsv Mogård

2010 – 2011

Toyota Hvam, grunnarbeider for nytt bygg. UE for Agathon Borgen

2010

Gml. E6 Minnesund, omkjøringsrampe for SVV

Bruvollen – Hellne, gang- og sykkelveg for Sørum kommune

Blaker Skanse/Statsbygg

2009-2010

Kløftaveien, Gjerdrum – Gang- og Sykkelveg for SVV

2009

Golfbane – Gjerdrum

Krogstad Miljøpark – Sørum

Pirokrysset, Eidsvoll gang- og sykkelvei for SVV

2008

Rensing av unnarennet i Holmenkollen

Furuseth/Rådhusvn. Jessheim, rundkjøring og vei for Harald Kværner Eiendom

2007 – 2009

Fjernvarme, Skullerud – Abildsø og Abildsø – Bryn UE for AF

2007

Høst RV2 Skarnes – fortidsminner

 

01.01.2006 Halvard Huser endrer navn til Huser Entreprenør AS

 

2005 – 2008

Forskningsparken for Dokken – grunnarbeider

2005 – 2007

RV 2 Kløfta – Nybakk – firefelts veg med bruer

2004 – 2005

Bottnjabanen (Sverige) for Veidekke

2004

Fornebu – omgjøring fra flyplass til dagens Fornebu

2003 – 2004

Gjelleråsen + avslutning på RV 4 vegkryss på Gjelleråsen

2003

Knivåsen en stor planeringsjobb med kvalitetsfyllinger for Dokken/Veidekke

Riksvegutbygging i Borås (Sverige) for Veidekke

2001 – 2003

RV 120 i Nannestad med kvalitetsfyllinger for SVV

2000 – 2001

RV 35 Nannestad/Gardermoen gjennom Romeriksåsen med kvalitetsfyllinger for SVV

1999

Krysningssporet i Holmestrand + brua på E18, for Veidekke

1997

RV 159 Fettvegen

1994 – 1998

Gardermoen – Gardermobanen og flyplassutbyggingen for Veidekke

1994 – 1997

Rena – nye Rena leir – det meste av grunnarbeidet og utbygging av flyplass samt skytterfeltene for Veidekke

1994

Kobbervikdalen + Hokksund E134 for SVV

1993

Trollfeltet trollgassen i Øygarden for Veidekke

1991 – 1992

Lillehammer OL – Bygging av Haakonshallen, Lysgårdbakkene, freestyleanlegget og hoppbakkene for Tore Løkke

1991

E6 fra Eidsvolltunellen til Minnesundbrua for SVV

1989 – 1991

E16 Hønefoss med store kvalitetsfyllinger for SVV

1987

E6 Trøndelag nord for Trondheim for SVV

1984 – 1986

AS Olevin Åheim

1984 – 1985

Filefjell for Veidekke

1982 – 1983

Kraftutbygging for Veidekke, Lysbotn Stavanger

1980 – 1982

Kraftutbygging for Veidekke, Orkla

1979 – 1980

Kraftutbygging for Veidekke, Høyanger

1979

Helårsveg mellom Kiruna og Narvik

1976 – 1978

Kraftutbygging for Veidekke, Leirdøla Jostedalen

1968 – 1976

Planeringsoppdrag i hjembygda Gjerdrum, 3mil nord for Oslo