Moelven Wood Eidsvoll Verk – Ny adkomstveg og parkeringer

For oppdragsgiver Moelven Wood på Eidsvoll Verk, bygget Huser Entreprenør AS ny adkomstveg til tømmerterminalen med tungbilparkering og to parkeringer for personbiler. Adkomstvegen ble bygget på kvalitetsfylling av sandige masser hentet inne på terminalområdet. Massene ble utlagt og beltetråkket med bulldoser. Overvannssystem, asfalt, rekkverk, veglys, grøntarealer med beplantning, kantstein og belegninger inngikk også i leveransen.

Arbeidene hadde oppstart i april 2016 og anlegget ble åpnet til sommerferien samme år.