Reservevannsledning Eidsvoll kommune

Etablering av ny reservevannsledning og forsyningsledning fra Østre Hurdalsveg/Eidsvoll verk næringssenter og fram til eksisterende ledningsnett for Eidsvoll kommune. Det skal legges 4,5 km med vannledning av dimisjon 355mm og 315mm, hvor dette blir gjort med styrtboring.