Rundkjøring RV 22 Nitteberg

Totalentreprenør for Nitteberg Panorama AS, etablering av ny rundkjøring, 2 busslommer og forlengelse av gangkulvert ved Holtveien på RV 22 Fetveien i Skedsmo Kommune.