SVV – Trafikksikringstiltak

Ny tilrettelegging av kryssing for myke trafikanter –  Trondheimsveien ved Dal Stasjon.