SVV/E6 Hovinmoen Dal – Vegarbeid -Tettemasser

Utbedring av tettemasser i grøfter/midtdeler langs E6 fra Dal til Jessheim Syd.

Toppmasse i grøftene ble lagt til side før eksisterende tettemasse gravd ut og kjørt vekk.
Det ble deretter lagt fiberduk i bunn grøft, nye tettemasser tilført og toppmassen til slutt lagt tilbake.