Utbedring og vedlikehold Hedmark Sør 1

For Statens vegvesen skal Huser Entreprenør AS gjøre forskjellige utbedring- og vedlikeholdstiltak på riks- og fylkesveger Hedmark. Kontrakten Hedmark sør 1 omfatter kommunene Sør Odal, Nord Odal, Kongsvinger, Eidskog, Grue, Åsnes og Våler. Kontrakten har ramme på inntil 50 mill. kr i 2017 og med likelydende opsjon for 2018.