Utvidelse av bil- og sykkelparkering på Eidsvoll Verk stasjon

 

Prosjektet omfattet etablering av nye parkeringsplasser for bil og sykkelparkering på Eidsvoll
verk stasjon.

Hovedmengder
· Min. 32 nye parkeringsplasser for bil
· Min. 50 nye parkeringsplasser for sykkel