VA – Sanering Skogrand

Vi er i gang med nytt prosjekt nå som startet opp i oktober for Nes Kommune.

Her skal vi sanere gammel vannledning og etablere ny 180 mm PE vannledning. Vi skal også sanere og etablere nytt spillvann og overvannsrør med tilhørende kummer. Store deler av prosjektet skal foregå i et byggefelt med mye omlegginger av vann og avløp. Mye kabler i luft og bakken og omlegginger av både veier og gangveier så her er det mye spennende utfordringer.