Vannledning Auto Frilset

Utført på oppdrag for Nes kommune etablering av ny vannledning 7500 meter og ny spillvannsledning 1200 meter med tilhørende kummer fra Fenstad Auto – Frilset. Jobben er utført ved å benytte graving, og styrt boring. Det ble benyttet 160 mm VL og 63 mm pumpeledning spillvann. Setting av 22 vannkummer og 15 spillvannskummer.