Vi utfører prosjekter innen vegbygging. Vi bygger alt fra skogsbilveger til større veganlegg med kompleks infrastruktur i bakken og gjennomføring i sterkt trafik2138 Ring 3 Oslo 10.10.2014 (11)kerte områder. Vi har deltatt i mange prosjekter for offentlige etater som Statens vegvesen, Bane NOR (Jernbaneverket) og kommuner. For disse har vi bygget motorveger, rundkjøringer, gang- og sykkelveger, kulverter og parkeringsplasser. Vi tar også oppdrag for private aktører, hvor vi planlegger og gjennomfører vegprosjekter som totalentreprenør.

Vi gjør de fleste arbeidene selv, og våre maskinførere og grunnarbeidere har fagbrev og ADK i tillegg til nødvendige kurs for å arbeide på eller langs 2013-11-11 029veg. Våre anleggsledere har allsidig erfaring og en praktisk tilnærming til oppdraget.  I forbindelse med større veganlegg har vi ofte vært underleverandør med masseflyttingsutstyr som dosere og dumpere. Vi har godt rykte i bransjen og ønsker fornøyde kunder, oppdragsgivere og samarbeidspartnere innen vegbygging. For fagene asfalt, konstruksjoner, elektro og gartner benytter vi samarbeidspartnere som vi vet leverer som avtalt. Vi ønsker fornøyde kunder og oppdragsgivere, derfor bidrar vi også aktivt med forslag til de beste løsningene på alle prosjektene vi deltar i, uavhengig av størrelse.