Velkommen til Huser Entreprenør AS


Pålitelighet

Vi verdsetter pålitelighet og oppfyllelse av våre forpliktelser. Våre kunder og samarbeidspartnere kan stole på at vi holder våre løfter, er punktlige og leverer i henhold til avtalt tid og kvalitet. Vi setter en ære i å være pålitelige og gode samarbeidspartnere. Vi er ISO-9001 og miljøfyrtårn sertifisert.


Miljøbvevvist

Vi har en sterk miljøbevissthet og tar aktivt ansvar for å redusere vår påvirkning på miljøet. Vi søker løsninger og praksiser som er bærekraftige og miljøvennlige. Vi jobber for å minimere avfall, energiforbruk og utslipp, og vi fremmer ressursbevissthet og miljøvennlige metoder i våre arbeidsprosesser.


Samfunnsansvar

Åpenhetsloven er viktig for oss, vi utfører aktsomhetsvurderinger for å forebygge risiko for brudd og å håndtere faktiske brudd på menneskerettigheter i leveransekjeden i samsvar med OECDs retningslinjer og i tråd med åpenhetsloven. Redegjørelse fås ved å henvendelse på post@mail.1.huser.as.co

Våre tjenester

Maskinutleie

Vi har flere typer anleggsmaskiner til leie.

- Gravere,  diesel og elektrisk

- Bulldosere

- Hjullastere

- Dumpere valser

- Teletinere

- Annleggsutstyr

Maskiner leies ut med og uten sjåfør. Ta kontakt for nærmere avtale og tilbud.

Se vår oversikt her

Massetransport

Vi har betydelig kapasitet når det gjelder masseflytting, og vi kan skilte med omfattende erfaring på området. Våre tjenester dekker et bredt spekter av oppgaver med for eksempel bulldosere i skjæringer eller fylling, utlasting med gravemaskiner til lastebiler eller dumpere, samt etablering av nødvendig mottaksområde på fyllinger eller tippsteder i andre enden.

Les mer ...

Vann og avløp

Vi er spesialisert på graving av grøfter for ulike typer vannanlegg, inkludert vannforsyning, overvann og avløpssystemer. Våre tjenester omfatter rørlegging og installasjon av kummer og sandfang i alle dimensjoner. Enten det er behov for komplett anlegg eller oppgradering av eksisterende strekninger, er vi i stand til å møte kundens ønsker og behov.

Les mer ...

Veibygging

Vi har en omfattende erfaring med å delta i prosjekter for offentlige etater som Statens vegvesen, Bane NOR (Jernbaneverket) og kommuner. Vårt arbeid har inkludert konstruksjon av motorveger, rundkjøringer, gang- og sykkelveger, kulverter og parkeringsplasser. I tillegg tar vi også på oss oppdrag for private aktører som totalentreprenør, der vi planlegger og gjennomfører vegprosjekter.

Les mer ...

Tomt- og grunnarbeid

Vi graver ut for bygg eller konstruksjoner og fundamenterer grunnen ferdig og klart for neste fag.

For bygg eller konstruksjon gjør vi alt grunnarbeid klart til støp av såle/fundament eller oppsetting av mur. Vi gjør grunnarbeid for drenering, vann og avløp og rør til kabler.

Planering og nydyrking

Vi har lang erfaring på all slags planering, enten det dreier seg om bakkeplanering av jorder, terrengforming av tomter, store skråninger eller plasser. Uansett oppgave har vi kompetanse og utstyr til å løse oppgavene.

Les mer ...

Om oss (mal)

Om oss

Huser Entreprenør AS er en anerkjent maskinentreprenør med hovedkontor i Gjerdrum, Viken Fylke.

Vår historie begynte tilbake i 1968 da Halvard Huser grunnla selskapet. Fra våre beskjedne røtter med bakkeplanering i Gjerdrum, har vi utviklet oss til å bli en pålitelig maskinentreprenør med et dedikert team på rundt 34 ansatte. Vi er stolte av vår allsidige maskinpark som inkluderer gravemaskiner, bulldosere, hjullastere, dumpere og annet nødvendig utstyr. Våre dyktige maskinførere og grunnarbeidere har omfattende erfaring fra en rekke prosjekter innen anleggssektoren. Under ledelse av erfarne anleggsledere leverer vi prosjektene våre raskt, effektivt og med høy kvalitet. Mens vi tidligere har jobbet over hele Norge, fokuserer vi nå hovedsakelig på Østlandsområdet. Våre oppdrag kommer primært fra offentlige byggherrer som Statens vegvesen, Bane NOR og kommuner. Vi betjener også private oppdragsgivere og samarbeider med andre entreprenører innenfor våre tjenesteområder.

Vi er stolte av å være sertifisert og har sentral godkjenning for følgende ansvarsområder:

  • Veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 3
  • Landskapsutforming i tiltaksklasse 3
  • Vannforsyning- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 3
  • Fjernvarmeanlegg i tiltaksklasse 2
  • Innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 1

Vi streber kontinuerlig etter å levere førsteklasses tjenester innenfor disse områdene, og vi ser frem til å samarbeide med deg for å oppnå dine prosjektmål.

Aktuelt

Kontakt oss

63 99 29 20
Gjerivegen 186, 2022 GJERDRUM
Orgnr 989 490 923

Referanseprosjekter

Ny Fv. 169 Fjellsrud – Stensrud

Sted: Fet Kommune, Viken fylke

Byggherre: Statens vegvesen

Byggetid: Okt. 2018 - Aug. 2020  

Les mer ...

Nytt boligfelt Ytre Enebakk -Råkenåsen

Sted: Ytre Enebakk

Byggherre: Vik Utvikling AS

Byggetid: Jun. 2020 –  

Les mer ...

Holmenkollen – Voksenåsen distribusjonsnett

Sted: Holmenkollen - Voksenkollen, Oslo Kommune

Byggherre: NRC

Byggetid: Mar. 2022 – Nov. 2023 

Les mer ...

Solberg Hage

Sted: Solbeg Hage, Ås Kommune, Viken fylke

Byggherre: Solberg Hage Utvikling

Byggetid: 2 år

Les mer ...

Alnabru kranfundament

Sted: Alnabruterminalen

Byggherre: Bane Nor

Byggetid: Mai 2022 – Okt 2022

Les mer ...

Opparbeidelse av tomt –BOSE

Sted: Skedsmo kommune, Viken fylke

Byggherre: Bertel O Steen Eiendom AS

Byggetid: Jun. 2017 – Jan.2018 

Les mer ...

NRC Sjursøya

Sted: Sjursøya

Byggherre: Norbetong

Byggetid:

Okt 21 – Mai 22    

Les mer ...

NFF Nasjonalt treningsanlegg Lillestrøm

Sted: Lillestrøm kommune, Viken Fylke

Byggherre: Ullevaal Stadion Idrett AS (USI)

Byggetid: April – Juni 2023 

Les mer ...

ISO 9001
ISO 9001

ISO 9001 er et bevis på at bedriften jobber aktivt for å møte krav til kvalitet og kundetilfredshet, har fokus på god kvalitetsledelse, samt koblingen mellom system, menneske og kontinuerlig forbedring i virksomheten.

ISO 9001

ISO 9001 er et bevis på at bedriften jobber aktivt for å møte krav til kvalitet og kundetilfredshet, har fokus på god kvalitetsledelse, samt koblingen mellom system, menneske og kontinuerlig forbedring i virksomheten.

Miljøfyrtårn
Miljøfyrtårn

Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig.

Miljøfyrtårn

Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig.

Startbank
Startbank

Kjøperbedrifter innen bygg- og anleggsnæringen kan inngå abonnementsavtale om bruk av StartBANK kvalifikasjonsordning.

Startbank

Kjøperbedrifter innen bygg- og anleggsnæringen kan inngå abonnementsavtale om bruk av StartBANK kvalifikasjonsordning.

Maskinentreprenørenes forbund (MEF)
Maskinentreprenørenes forbund (MEF)

MEF er en frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon.

Maskinentreprenørenes forbund (MEF)

MEF er en frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon.

Sentral Godkjenning
Sentral Godkjenning

Sentral godkjenning for ansvarsrett utstedes av Statens bygningstekniske etat.

Sentral Godkjenning

Sentral godkjenning for ansvarsrett utstedes av Statens bygningstekniske etat.

TransQ
TransQ

TransQ er et leverandørregister og en kvalifikasjonsordning for deg som vil levere til transportbransjen.

TransQ

TransQ er et leverandørregister og en kvalifikasjonsordning for deg som vil levere til transportbransjen.